Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, onze abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers staat bij 3C-Trainingenhoog in het vaandel. Lees hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

3C-Trainingen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
3C-Trainingen gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, abonnees, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.
Persoonlijke informatie die in het kader van training of opleiding aan 3C-Trainingen wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer of opleider en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.
Het CvM houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.
De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is de Vennootschap onder firma Beheer Centrum voor Mindfulness, gevestigd aan de Raadhuisstraat 15, 1016 DB Amsterdam.

Verwerking van persoonsgegevens

3C-Trainingen legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of opleiding of een andere met jou gesloten overeenkomst zoals het aanschaffen van audiotracks of ander materiaal of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van het Centrum en zijn websites.
Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:
E-mail: Via het contactformulier op onze website
Post: Centrum voor Mindfulness, Raadhuisstraat 15, 1016DB Amsterdam.
Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Cookies

3C-Trainingen houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. 3C-Trainingen houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.
Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Aanmeldingen, boekingen en webwinkel

Als je iets in onze webwinkel of via een deelname- en/of betalingsformulier bestelt, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.
Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Wijzigingen

3C-Trainingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.